Geodeta gruntów jest licencjonowanym profesjonalistą, który przeprowadza pomiary gruntów, nadzoruje zespoły pomiarowe i przyjmuje odpowiedzialność prawną za wyniki pomiarów. Geodeci mierzą, wykreślają i oznaczają granice gruntów, a także piszą opisy prawne gruntów do dzierżaw i aktów notarialnych. Mogą również pomagać w postępowaniach prawnych, zwłaszcza w rozstrzyganiu sporów o grunty i w badaniach podziałów.

Geodeci są ekspertami w określaniu odległości, kątów i pozycji punktów znajdujących się na powierzchni ziemi, które mają być wykorzystane do lokalizacji, linii własności ziemi lub innych celów cywilno-prawnych lub rządowych. Zbierają te informacje poprzez pomiary terenowe, obserwacje, analizy danych lub badanie narzędzi prawnych związanych z definicją nieruchomości, projektowaniem i planowaniem.

Geodeta musi posiadać stopień naukowy w dziedzinie geodezji lub technologii geodezyjnej i musi być członkiem organizacji zawodowej. W dzisiejszych czasach geodeci używają różnych instrumentów do mapowania i skanowania obszaru. Używają urządzeń wyposażonych w GPS do lokalizowania granic i rejestrowania danych, a następnie przenoszą te dane do komputera, aby sporządzić cyfrową mapę terenu w 2D i 3D.

 

Reklama: Bydgoszcz Geodeta

 

Geodeta budowlany przeszedł wieloletnie szkolenie w zakresie zrozumienia i interpretacji przepisów prawa budowlanego. Musi on również być w stanie ocenić plany budowlane w celu ustalenia, czy są one zgodne z przepisami budowlanymi. Rzeczoznawcy budowlani muszą posiadać dyplom rzeczoznawcy budowlanego, a także być członkami organizacji zawodowej.

Jednym z zadań geodetów budowlanych jest praca lub współpraca z inżynierami, architektami i budowniczymi w celu upewnienia się, że projekty i konstrukcje budynków są zgodne z przepisami budowlanymi. Oceniają oni dany budynek w oparciu o przepisy i kody budowlane i identyfikują potencjalne problemy w projektowaniu, materiałach i technikach budowlanych.

Na różnych etapach, geodeta budowlany będzie kontrolował i oceniał konstrukcję budynku, od położenia fundamentów do jego ukończenia. W przypadku już stojącego budynku, geodeta dokona jego inspekcji, aby dowiedzieć się, czy konstrukcja nadal spełnia nowe przepisy budowlane.